ร้อยเพลงรักไม่รู้จบ (100 infinity love songs) 2000


CD1:

1. พรหมลิขิต (promrikit)

2. รักไม่รู้ดับ (rak mai ruu dab)

3. คอย  (kooy)

4. ทะเลไม่เคยหลับ (talee mai khui lap)

5. เธอ (ther)

6. ดอกหญ้า (dook yaa)

7. เพ้อ (phar)

8. ทาสเทวี 'thaa thewi)

9. ดวงใจในฝัน (duong jai nai fan)

10.พี่ยังรักเธอไม่คลาย (phii yang rak ther mai khlay)

 


CD2:

 1.มนต์รักเรียกหา (man rak riek haa)

 2.พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตาย (prungnee chan ja rak ther jon taay)

 3.เหมือนคนละฟากฟ้า (muan kon la faak faa)

 4.ม่านบังตา (maan bang taa)

 5.เป็นไปไม่ได้ (pen pai mai dai)

 6.หนีรัก (nee rak)

 7.คนเดียวในดวงใจ (kon diow nai doung jai)

 8.คีรีบูนบิน (khiiriibun bin)

 9.เธอเป็นหัวใจของฉัน (ther pen hua jai kong chan)

10.สักวันหนึ่ง(sak wan nung)


CD3:

 1.ภาษาใจ (phaasaa jai)

 2.ลมจ๋า (lom ja)

 3.ไม่มีเสียงเรียกจากใจ (mai mee sieng riek jaak jai)

 4.กาลเวลา (gaan welaa)

 5.ผู้แพ้รัก (phuu pher rak)

 6.รักอย่ารู้คลาย(rak yaa ruu khlaay) 

 7.คนจะรักกัน (kon ja rak kan)

 8.สวรรค์มืด (sawan mut)

 9. หากฉันขาดเธอ (haak chan khaat ther)

10.ชีวิตคือละคร(chiwit khuu lakon)


CD4:

 1.รักข้ามขอบฟ้า (rak khaam khoop faa)

 2.คิดเอาไว้ในใจ (kit ao wai nai jai)

 3.ลำนำรัก  (lam nam rak)

 4.รักเธอเสมอ (rak ther samaa)

 5.ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน (mai mee wan thii rak ja raak jaak kan)

 6.สิ้นกลิ่นดิน (sin glin din)

 7.ถ้าหัวใจฉันมีปีก (thaa hua jai chan mee piik)

 8. ใจรัก (jai rak)

 9.โอ้รัก  (oh rak)

10.อย่าเห็นกันดีกว่า (yaa hen kan dee kwaa)


CD5:

 1.รอยรักรอยเล็บ (rooy rak rooy lep)

 2.น้ำตาแสงไต้ (nam taa seeng tai)

 3.อ้อมกอดพี่  (oom good phii)

 4.คิดถึง  (kit thung)

 5.คืนนี้พี่คอยเจ้า (khun nee phii khooy jao)

 6.กิ่งฟ้า (ging faa)

 7.สไบแพร (sabaay pheen)

 8.หอรักหอร้าง (hoo rak hoo raang)

 9.แรมพิศวาส (reem phisawa)

10.โปรดเถิดดวงใจ (prood thed duong jai)


CD6:

 1.ฝากรักไว้ในเพลง (faak rak wai nai pleng)

 2.เท่านี้ก็ตรม (tao nee go trom)

 3.ธาราระทม (taaraa rathom)

 4.ม่านประเพณี (maan praphenee)

 5.หยาดน้ำฝนหยดน้ำตา (yaat nam fon yot nam taa)

 6.รักคุณเข้าแล้ว (rak khun kao leeo)

 7.ยามรัก (yaam rak)

 8.ดาวล้อมเดือน (daau loom duan)

 9.เจอะคุณเข้าอีกแล้ว (ja khun kao iik leeo)

10.หัวใจขายขาด (hua jai khaay khaat)


CD7:

 1.ชั่วฟ้าดินสลาย (chua faa din slaay)

 2.มารักกันใหม่  (maa rak kan mai)

 3.ฉันเป็นของเธอ (chan pen kong ther)

 4.หนาวเนื้อ (naau nua)

 5.หนึ่งมิตรชิดใกล้ (nung mit chit glai)

 6.ความรักเพรียกหา (lwam rak priek haa)

 7.คอยน้อง (khooy noong)

 8.ความรักไม่รู้จบ (kwam rak mai ruu job)

 9.ไหนว่าจะจำ (nai waa ja jam)

10.จงรัก (jong rak)


CD8:

 1.เพียงคำเดียว (phieng kam diow)

 2.ที่รัก (thii rak)

 3.หวงรัก (huong rak)

 4.ไกลชู้ (glay chuu)

 5.แม่เนื้ออุ่น (mee nua um)

 6.คำคน (kam kon)

 7.อาลัยรัก (aalay rak)

 8.ขอใจให้พี่ (khoo jai hai phii)

 9.ม่านไทรย้อย (maan sai yoy)

10.อยู่เพื่อคอยเธอ (yuu phua khooy ther)


CD9:

 1.รอ (roo)

 2.ไกลบ้าน (glai baan)

 3.จากน้อง (jaak noong) 

 4.เสียงสะอื้นจากสายลม (sieng saun jaak saay lom)

 5.วิญญาณในภาพถ่าย (winyaan nai phaap thaai)

 6.ในโลกแห่งความฝัน (nai look heeng kwam fan)

 7.ฝากหัวใจ (faak hua jai)

 8.บาดหัวใจ (baat hua jai)

 9.หนาว (naau)

10.โลกนี้คือละคร (look nee khuu lakon)


CD10.

 1.เรือนแพ (ruen phee)

 2.ดอกไม้เมืองกรุง (dook mai muang grung)

 3.พรานเบ็ด (praan bet)

 4.ในอ้อมกอดพี่ (nai oom good phii)

 5.คู่ทาษ (khuu taa)

 6.อโศกรักสลักใจ (asook rak slak jai)

 7.ยามชัง (yaam chang)

 8. ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก (mai yaak hai look nee mii kwam rak)

 9. บางประกง (baang pagong)

10.พรานทะเล (praan thalee)

11.บ้านหลังน้อย (baan lang noy)