ขนนกกับดอกไม้ Secret Garden 2013


1.Medley

1.เพลง ทุ้มอยู่ในใจ - เบิร์ด, ดา, นิว-จิ๋ว, ลุลา song/ tum yuu nai jai- Bird, Da,NiwJiw, lula

ー鼓動ーバード・ダー・ニウジウ・ルラー

 
  (เบิร์ด) นี่คือทำนอง แห่งความหลังระหว่างเรา (Bird) nee kuu tam noong heng kwam rang rawaang rao 

バード/ これは僕たちの思い出の歌


 (ดา) ได้ยินเมื่อไร ยิ่งนึกถึงวันเก่า         (Da) dai yin muarai ying nuk thung wan gao

ダー/ 聴くたびに 昔を思い出す


 (นิว & จิ๋ว,ลุลา) เนิ่นนานแค่ไหน แต่เพลงนี้ของเรา (neu jiu, lulaa) nin naan kee nai dee pleng nee kong rao

ニウジウ. ルラー/ どれほど長く経っても この歌は私たちの歌


 (หมู่) ยังทุ้มอยู่ในใจ  (muu) yang yuu nai jai

全員/ まだ僕たちの心に深く響く
   

2.เพลง มีแต่คิดถึง+อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง - เบิร์ด, ดา song/mee dee kit thung + yaa tam hai faa pit wang -Bird and Da

ー恋しくてたまらない + 天を失望させないでーバード&ダー


 (เบิร์ด) มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง อยู่ทุกครั้ง ที่มองดาว (Bird) mee dee kit thung mee dee kit tung yuu tuk krang thee moong dao

バード/ 星を見るといつも 恋しくて恋しくて 


 (ดา) มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง เรื่องวันวาน และฝันของเรา (Da) mee dee kit thung mee dee kit thung ruang wan waan le fan kong rao

ダー/ 私たちの想い出と夢を恋しく想うばかり


 (เบิร์ด) มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง และบ่อยครั้งก็ทำให้เหงา (Bird) mee dee kit thung mee dee kit thung le boy krang go tam hai gao

バード/ 恋しく想うばかりで そして 何度となく寂しくさせられる


 (เบิร์ด,ดา) คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ (Bird, Da) kit thung thar kit thung thar

バード&ダー/ 君が恋しい・・君が恋しい


 (ดา) ฟ้ายังมีตา ที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉัน (Da) faa yang mee taa thee faa nam thar ruam taang yuu gap chan

ダー/ 天はまだ見ていてくれた 私とめぐり合うようあなたを導いてくれた


 ท่ามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจ ให้ยังพอมีแรงสู้ไป taam glaang kuen wan thee nuai kaa gai jai hai yang phoo mee reeng suu pai

疲れ果てた日々の中でも まだ戦い続ける力を与えてくれる


 (ดา) อยู่กันอย่างนี้นานนานนะเธอ (Da) yuu gan yang nee naan nann na thar

ダー/ こんな風に私とともにずっといて


 (เบิร์ด) มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง (Bird) mee dee kit thung mee dee kit thung
(ดา) จากกันวันไหน ฟ้าคงจะผิดหวัง (Da) jaak gan wan nai faa kong ja pit wang

バード/ 君を恋しく想うばかり 

ダー/ 私たちが別れれば 天はがっかりするでしょう


 (เบิร์ด) นึกทีไรก็ยิ้มทุกที (Bird) nuk thee rai go yim tuk thee
 (ดา) อยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝากฝัง ใส่มือเธอนั้น (Da) yuu gan trong nee hua jai ja faak fang sai muu thar nan

バード/ 君を思い出せばいつも笑顔がこぼれる

ダー/ここに一緒にいて あなたの手に心を委ねるから


 (เบิร์ด) อยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้) (Bird) yaak hai thar dai yuu trong nee
 (เบิร์ด,ดา) อย่าไปไหน อย่าไปไหน อย่าไปไหน (Bird,Da) yaa pai nai yaa pai nai yaa pai nai

バード/君にここにいて欲しい

バード&ダー/ どこにも行かないで どこにも行かないで・・


 (Hoooooo Haaaaaaaaa)
 

3.เพลง ขอเป็นคนของเธอ+มากกว่ารัก - เบิร์ด, นิว & จิ๋ว  song/koo pen kon kong thar + maak kwaa rak -Bird and Niw jiw

ーあなたのものにならせて+愛以上ーバード&ニウジウ


 (นิว & จิ๋ว) ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอ จะรักจะดีกับเธอ (NJ) chan ja yuu pen kon kong thar ja rak ja dee gap thar

ニウジウ/ 私はあなたのものとして生きていくわ あなたと仲良く愛しあっていく
 

(เบิร์ด,นิว & จิ๋ว) ขอให้เธอได้รู้ไว้ (B+NJ) koo hai thar dai ruu wai

バード&ニウジウ/ あなたに知っておいてもらいたい


 (นิว & จิ๋ว) ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอ (NJ) chan ja yuu pen kon kong thar

ニウジウ/私はあなたのものとして生きていく


 (เบิร์ด,นิว & จิ๋ว) จะรักเธอตลอดไป ทั้งหัวใจฉันให้เธอ (B+NJ) ja rak thar tloot pai thang hua jai chan hai thar

バード&ニウジウ/ずっとあなたを愛し 私の心全てをあなたに捧げる


 (นิว & จิ๋ว) และสุดท้ายก็เจอ ว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจ (NJ) le sut thaay gor jaa waa thar kuu tuk yaang thee them hua jai

ニウジウ/そして結局、あなたは私の心を満たす全てだということに行きつく


 (เบิร์ด) จากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ (B) jaak nee tuk lom haay jai chan kuu thar

バード/ 今から 僕の命 それは君
 

4.เพลง คนสุดท้าย - เบิร์ด, ชมพู่  song/ kon sut thaay - Bird and Chompoo

ー最後の人ーバード&チョンプー


 (ชมพู่) จากฉันคนเดิม จากรักไม่เป็น (Chompoo) jaak chan kon deam jaak rak mai pen

チョンプー/ 今までの私から 愛することができない私から


 จะขอเป็นคน ที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหน ja koo pen kon thee rak thar ying kwaa kon nai nai

誰よりもあなたを愛する人間にならせて


 (เบิร์ด, ชมพู่) จากนี้คือเธอ จากนี้จนวันตาย (Bird, Chompoo) jaak nee kuu thar jaak nee jon wan taay

バード&チョンプー/ これからはあなただけ これから死ぬまで


 เธอคือสุดท้าย ของทั้งชีวิตและหัวใจ thar kuu sut thaai kong thang chiwit le hua jai

あなたは 私の人生と心の最後の人
 

5・เพลง Ooh! - เบิร์ด, Lula  song/ ooh! -Bird and Lula

Ooh!-バード&ルラー


 (Lula) ฉันเป็นอะไรไม่รู้ ยั้งใจไม่ค่อยอยู่ (Lula) chan pen arai mai ruu yang jai mai kooy yuu

ルラー/ 私はどうしてしまったのかわからない 心の制御ができない


  Ooh..แปลกจริงจริง Ooh..คิดถึงเธออีกแล้ว ooh, pleek jing jing  ooh, kit thung thar iik leeo

オオ、本当に変、オオ、またあなたを想ってしまった


 แปลกจริงคิดถึง..เธอจัง pleek jing kit thung thar jang
 本当に変、あなたのことがとても恋しい

 

6.เพลง ทำเป็นไม่ทัก - เบิร์ด, Lula song/tam pen mai thak -Bird and Lula

挨拶しないふりーバード&ルラー


 (เบิร์ด, Lula) ฮะอะอ้าว โฮ้โอ๊ะโอ้ ทำไมนะ ทำไมนะ ทำเป็นไม่ทักทำเป็นไม่ทัก (Bird, Lula) ha a aau hooa  oo tam nai na tam mai na tam pen mai tak tam pen mai tak

バード&ルラー/ハ ア アーウ ホーオオー 何故?何故?挨拶もしないふりをするの


  ฮะอะอ้าว โฮ้โอ๊ะโอ้ ทำไมนะ ทำไมนะ ทำเป็นไม่ทักไม่สนใจ ho a aau hoo a oo tam mai na tam mai na tam pen mai tak mai son jai

ホ ア アーウ ホーオオー 何故?何故?挨拶をしない関心がないふりをするの


  ฮะอะอ้าว โฮ้โอ๊ะโอ้ ทำไมนะ ทำไมนะ ทำเป็นไม่ทักทำเป็นไม่ทัก ho a aau hoo o oo tam mai na tam mai na tam pen mai tak tam pen mai tak

ホ ア アーウ ホーオオー 何故?何故?挨拶しないふりをするの


  ฮะอะอ้าว โฮ้โอ๊ะโอ้ ทำไมนะ ทำไมนะ คนเคยดีต่อกัน เจอกันไม่ทักทาย ho a aau hoo o oo tam mai na kon kui dee too gan jaa kan mai tak taay

ホ ア アーウ ホーオオー 何故?何故?かつては仲良しだったのに 会っても挨拶もしない
  

7.เพลง คิดฮอด - เบิร์ด, ดา song/ kit hoot- Bird and Da

ー恋しいーバード&ダー


 (เบิร์ด) และยังคิดถึงเธอ นะอ่ะ อ่ะ อ่ะ อ่ะ ชีวิตที่มีเธอ (B) le yang kit thung thar na a a a chiwit thii mee thar

バード/そしてまだ君が恋しい 君がいた人生


 วันคืนเหล่านั้นช่างมีความหมาย wan kuun lao nan chang mee kwam maai

あの日々は なんて意味があったんだ


  (ดา) อ่ะ อ่ะ อ่ะ อ่ะ (D)a a a a

ダー/ア ア ア


  (ดา) วอนท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล(Da) won thong talee koob faa seen glai

ダー/海原と遠い地平線よ


  (เบิร์ด,ดา) บอกเธอได้ไหมยังคอย (B,D) book thar dai mai yang kooy

バード&ダー/君にまだ待っていると伝えてくれるかい


  (เบิร์ด) และยังคิดถึงเธอ นะอ่ะ อ่ะ อ่ะ อ่ะ ชีวิตที่มีเธอ (B)le yang kit thung thar na a a a a chiwit thee mee thar

バード/そしてまだ君を想っている 君がいた人生


  วันคืนเหล่านั้นช่างมีความหมาย wan kuen lao nan chang mee kwam maay
 (ดา) อ่ะ อ่ะ อ่ะ อ่ะ (D) a a a a

ダー/あの日々はなんと意味があったか


  (ดา) วอนท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล (D) won thong talee koop faa seen glai

ダー/ 海原と遠い地平線よ


  (เบิร์ด,ดา) บอกเธอได้ไหมยังคอย (B, D) book thar dai mai yang kooy
 バード&ダー/ まだ待っていると君に伝えてくれるかい

 


8.เพลง พรหมลิขิต - เบิร์ด, ดา, นิว & จิ๋ว, Lula, ชมพู่ song/promlikit -Bird, Da, Niw jiw,lula, chompoo

ー運命ーバード&ダー&ニウジウ&ルラー&チョンプー


 (เบิร์ด) มีคนเป็นล้านคน ช่างไร้เหตุผลจริงจริง ที่เราเจอกัน (B) mee kon pen laan kon chang rai hetpon jing jin thee rao jaa kan

バード/ 幾億人の人がいて 僕らが出会う理由などまるでないのに


 (ดา) จากเป็นคนไม่เชื่ออะไร สุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้ง... jaak pen kon mai chua arai sut thai go dai dee tam tua eng iik krang

ダー/何も信じない人間から 終いにはもう一度自分に問うしかできなくなってしまった


  (เบิร์ด) ตกลงคือพรหมลิขิตใช่ไหม (B)tok long kuu promlikit chai mai

バード/運命だということだよね?


  (เบิร์ด,ดา) ที่เขียนให้เป็นอย่างนั้น (B,D) thee kien hai pen yang nan

バード&ダー/ こんな風になるよう決められた


 (เบิร์ด) ตกลงให้เรารักกันใช่ไหม (B)tok long hai rao rak gan chai mai

バード/僕たちは愛しあうようにさせられたんだよね?


  (ดา) อย่างนั้นขอได้หรือไม่ (D)yang nan goo dai ru mai

ダー/ そうお願いしてもいい?


 (หมู่) โปรดอย่าทำให้เราพลัดพราก (muu) proot taa tam hai rao plat praak

全員/どうか私たちを別れさせないで


  ให้เรารักกัน เนิ่นนานถึงจนวันตาย hai rao rak gan nin naan thung jon wan taay

死ぬまでずっと私たちを愛しあわせて


 โฮ้ โฮ...ฉันขอได้ไหม  hoo hoo chan koo dai mai

そうお願いしていい?


2.รักนี้มีค่าเพราะเธอ(あなただから この愛は価値がある)

http://music.gmember.com/รักนี้มีค่าเพราะเธอ-เบิร์ด-ธงไชย,ดา-เอ็นโดรฟิน,Lula,นิว-จิ๋ว/Song-1306471401

 

(เบิร์ด) แต่ละวัน แต่ละปี แต่ละนาทีที่มันพ้นไป (bird) dee la wan dee la pii dee la naathee thee man pan pai
(バード) 毎日、毎年、過ぎて行く瞬間

 

 เธอคงไม่รู้ว่ามันมีค่าแค่ไหน กับคนอย่างฉันที่ได้มีเธอ thar kong mai ruu waa man mee khaa khee nai kap kon yaang chan thee dai mee thar
君がいる僕という人間にとって どれほど価値があるか 君はたぶん知らないだろう

 

 (ดา) แต่ละคน แต่ละทาง แต่เราก็ยังได้มาพบเจอ(da) dee la kon dee la thaang dee rao gor yang dai maa pop jar
(ダー) それぞれに それぞれの道があるのに それでも私達は出逢えた

 

 เธอทำให้ฉันสำคัญห่วงใยกันเสมอ คนที่เหมือนกับเธอคงไม่มี thar tam hai chan samkhan huang yai gan samae kon thee muan gap thar kong mai mee
あなたは私を大事にしてくれ いつも気遣ってくれる あなたのような人はたぶんいない

 

*(Lula) ไม่ใช่แค่วันที่ฉันนั้นสุขในหัวใจ (lula) mai chai kee wan thee chan nan suk nai hua jai
(ルラー) 私が幸せな日だけでない

 

 ไม่ใช่แค่วันที่ฉันหัวเราะได้มากมาย mai chai kee wan thee chan huarao dai maak maai
私がいっぱい笑える日だけじゃない

 

 (เบิร์ด) ในวันที่มีน้ำตาเอ่อไม่เห็นใคร(bird) nai wan thee mee namtaa ee mai hen krai
(バード)涙があふれ誰も見えない日も

 

 ก็เห็นเธออยู่ตรงนี้ไม่เคยจะไปไหนไกล gor hen thar yuu trong nee mai kui ja pai nai glai
 ここにいてくれて どこにもいかないあなたが見える

 

**(นิว & จิ๋ว) รักนี้มีค่าเพราะเธอ (new jew) rak nee mee khaa pro thar
(ニウジウ)この愛はとても価値がある あなたによって

 

 (เบิร์ด) ทำมันให้ดูสวยงาม (bird) tam man hai duu sway gaam
(バード) 素晴らしく美しく見せてくれる

 

 (นิว & จิ๋ว) รักนี้มีค่าเพราะเธอ (newjew) rak nee mee khaa pro thar
(ニウジウ)この愛はとても価値がある あなたによって

 

 (เบิร์ด) ไม่ว่าจะคนใดก็ตาม ฉันค้นไม่เคยได้เจอ (bird) mai waa ja kon dai gor taam chan kon mai kui dai jar
(バード) どんな人を探しても 出会えたことはない

 

(เบิร์ด,นิว & จิ๋ว) รักแท้คงมีในเธอคนเดียวเท่านั้น (bird.new jew) rak thee kong mee nai thar kon diow thao nan
(バード、ニウジウ) 真の愛は あなた一人だけにある

 

 (นิว & จิ๋ว) รักนี้มีค่าเพราะเธอ (newjew) rak nee mee khaa pro thar
(ニウジウ)あなただから この愛は価値がある 

 

 (เบิร์ด) แสดงออกมาจากหัวใจ (bird) sedeeng ook maa jaak hua jai
(バード) 心から表す

 

 (นิว & จิ๋ว) รักนี้มีค่าเหลือเกิน (newjew) rak nee mee khaa lua garn
(ニウジウ) この愛はとても価値がある

 

 (เบิร์ด) ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ไม่ขอมากไปกว่านี้ (bird) mai waa ja naan khee nai mai koo maak pai kwaa nee
(バード) どれだけ長く経とうとも これ以上望まない

 

 (เบิร์ด,นิว & จิ๋ว) แค่ขอมีเธอคนดีคนเดียวตลอดไป (bird, new jew) kee koo mee thar kon dee kon diow troot pai */**
 (バード、ニウジウ) あなたひとりだけがずっといる それだけを望む

 

(เบิร์ด) เธอไม่ขอ เธอไม่ถาม ไม่เรียกไม่ร้องอะไรสักที (bird) thar mai koo thar mai thaam mai riak mai roong arai sak thee
(バード) 君は 一度も 欲したり 頼んだり 要求したりしない

 

 (ดา) เธอทำให้รู้ว่ามีอยู่จริงตรงนี้ (daa)thar tam hai ruu waa mee yuu jing trong nee
(ダー)あなたは ここに本当にあることを教えてくれる

 

 (เบิร์ด,ดา) ความรักที่ไม่ต้องการให้ตอบแทน (bird) kwam rak thee mai tong gaan hai toop theen
 (バード・ダー) 見返りを求めない愛があることを・・

 

*repeat

 

** repeat

 

 


3.มีฟ้า มีดาว มีเธอ( 空があって 星があって あなたがいて・・)

http://music.gmember.com/มีฟ้า-มีดาว-มีเธอ-เบิร์ด-ธงไชย,ดา-เอ็นโดรฟิน/Song-1306467401

 

(เบิร์ด) มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง อยู่ทุกครั้งที่มองดาว (bird)mee dee kit thung mee dee kit thung yuu tuk krang thee moong daau
[バード]想うばかり 星を見ているといつも恋しく想うばかり 

 

 (ดา) มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง เรื่องวันวานและฝันของเรา (Da) mee dee kit thung mee dee kit thung ruang wan waang le fan kong rao
[ダー]想うばかり 私達の思い出と夢を懐かしく想うばかり

 

 (เบิร์ด) มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง และบ่อยครั้งก็ทำให้เหงา (bird) mee dee kit thung mee dee kit thung le boi krang gor tam hai gao
[バード] 想うばかり 恋しく想うばかり そして よく寂しい気持ちにさせられる

 

 (เบิร์ด,ดา) คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ (bird/da) kit thung thar kit thung thar
 [バード・ダー] 君が恋しい あなたが恋しい

 

(ดา) ฟ้ายังมีตา ที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉัน (da) faa yang mee taa thee faa nam ther maa ruom thaang yuu gap chan
[ダー] 空はまだ見ていてくれた あなたを私に巡り合わせてくれた

 

 (เบิร์ด) ท่ามกลางคืนวัน ที่เหนื่อยล้ากายใจ ให้ยังพอมีแรงสู้ไป...(bird) haam glaang kuen wan thee nuai laa gaay jai hai yang phoo mee reeng suu pai
 [バード] 疲れ果てる日々の中でも まだ戦い続ける力を与えてくれる

 

*(ดา) ถึงล้มก็รู้ว่าฉันยังมีมือของเธอ (da) thung lom gor ruu waa chan yang mee muu kong thar
[ダー]くじけても 私にはまだあなたの手があるとわかっている

 

 (เบิร์ด) ถึงฉันนั้นพลั้งหรือพลาดอะไรไป (bird) thung chan nan plang tuu plaat arai pai
[バード]僕が何かうっかり過ちを犯したとしても

 

 (เบิร์ด,ดา) อย่างน้อยยังมีเธอ เป็นเหมือนเส้นชัย (bird.da) yaang nooy yang mee ther, pen muan senchai
[バード・ダー] 少なくとも まるでゴールとして君がいてくれる

 

 (ดา) และทุกทุกครั้งที่เสียอะไรไปเท่าไร(da)le tuk tuk krang thee sia arai pai tao rai
[ダー] そして どんなに何かを失う時でも

 

 (เบิร์ด) ก็คิดทุกครั้งว่าได้อะไรมา (bird) gor kit tuk krang waa dai arai maa
[バード] いつも何かを得ているように思う

 

 (เบิร์ด,ดา) และพบว่าฉันโชคดีสักเพียงใด (bird,da)le phob waa chan chook dee sak pieng dai
[バード・ダー] そして 自分はどれほど幸運かと気づく

 

 (เบิร์ด) ที่พบเธอ (bird) thee pop thar
 [バード・ダー]君に出逢えて・・

 

**(ดา) อยู่กันอย่างนี้นานนาน นะเธอ (da) yuu gap yang nee naan naan na thar
[ダー] こんな風に ずっといようね

 

 (เบิร์ด) มีแต่คิดถึง มีแต่คิดถึง (bird) mee dee kit thung mee dee kit thung
[バード] 想うばかり 恋しく想うばかり

 

 (ดา) จากกันวันไหน ฟ้าคงจะผิดหวัง (da) jaak gan wan nai faa kong ja pit wang
[ダー] 私達が別れるようなことがあったら 天はたぶんがっかりするでしょう

 

 (เบิร์ด) นึกทีไร ก็ยิ้มทุกที (bird) nuk thee rai gor yim tuk thee
[バード] 思い出すたびに 笑顔になる

 

 (ดา) อยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝากฝัง (da) yuu gap trong nee hua jai ja faak fang
[ダー] 心を託し合い ここに一緒にいよう
 
 (เบิร์ด) อยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้ (bird) yaak hai thar dai yuu trong nee
[バード] 君にここにいてほしい

 

 (เบิร์ด,ดา) คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ (bird. da) kit thung thar kit thung thar */**
 [バード・ダー] 君が恋しい 君が恋しい

 

(เบิร์ด) เมื่อฉันลืมตา ก็ขอแค่ได้มองเห็นเธออยู่กับฉัน (bird) mua chan luum taa gor koo kee dai moong hen thar yuu kap chan
[バード] 目を開ける時 僕と一緒にいる君が見えるだけでいい

 

 (ดา) หนทางจะไกล สุดขอบฟ้าไม่หวั่นได้รางวัลเป็นเธอมาแล้ว (da) hon thaang ja glai sut koop faa mai wan dai raangwan pen ther maa leeo
 [ダー]地平線の果てほど遠い道も揺らがない あなたというご褒美をもらったから


*repeat
 
(เบิร์ด) หวังว่าเธอคงสุขดี อยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดี (bird) wang waa thar kong suk dee yuu trong nan jaa sing dee dee
[バード] あなたが幸せでありますように そこにいてもいいことに出会えますように

 

 ฉันคงมีเพียงสิ่งเดียว chan kong mee phieng sing diow
僕にあるのはただ一つだけ

 

 (เบิร์ด,ดา) ทุกวัน (bird.da) tuk wan
 [バード・ダー] 毎日・・

 

**repeat


4.คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(私が恋しい?あなたが・・の時)

http://music.gmember.com/คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...-เบิร์ด-ธงไชย,Lula/Song-1300408615

 

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่เจอะเจอกันกับฉัน kit thung chan mai welaa thee thar mai ja jae gan gap chan
君は 僕と会わない時、僕のことを恋しく想う?

 

 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เหงาใจ kit thung chan mai welaa thee thar gao jai
寂しい時 僕を恋しく想う?

 

 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไม่มีใครให้ทะเลาะ kit thung chan mai welaa thar mai mee krai hai talao
喧嘩できる人がいない時、僕のことを恋しく想う?

 

 ไปไหนแล้วไม่มีไหล่ให้เกาะ แล้วเธอคิดถึงใคร pai nai leeo mai mee lai gai go leeo thar kit thung krai
 どこに行ってしまったんだ? 寄りかかる肩がない それで君は誰を想っているの?

 

ฟ้าร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดัง เธอโดดมานั่งตักฉัน faa roong tuk krang man san sieng dang thar doot maa nan tak chan
雷の大きな音が響くときはいつも 君は僕の膝の上に飛び乗って来た

 

 ฉันก็ทุเรศตัวเองเหมือนกัน ที่ปลอบไปขำไป chan gor ture tua eng muang gan thee ploop pai kam pai
僕もひどい奴さ 慰めながら 面白がっていた

 

 ฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลย ไม่อบอุ่นได้อย่างนั้น chan ruu waa chan mai ao nai ley mai op un dai yang nan
自分は駄目な奴だとわかっている あんな風に優しくできない

 

 ฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากัน แล้วเธอคิดถึงใคร faa roong krang mee mai jar naa gan leeo thar kit thung krai
 今度の雷の時、会わないで 君は誰を想っているんだ?

 

*เฮ้... เมื่อเราต้องห่าง ยิ่งเนิ่นนาน อาจลืมกันเลยไม่แน่ใจ he mua rao tong haang ying nin naan aaja luum gan ley mai nee jai
 僕達が別れて 長くなればなるほど 互いを忘れてしまうかもしれない

 

ตอบหน่อยได้ไหม ตอบฉันหน่อย ว่าเธอคิดถึงกัน toop noy dai mai toop chan noy waa thar kit thung gan
答えてくれるかい? 君も僕が恋しいと答えてくれ

 

 ไม่ต้องหวาน ต้องแหววหรอก อยากถามแค่ให้เธอ mai tong waan tong weu rok yaak taam kee hai thar
甘ったるくしたいんじゃないよ ただ君に聞きたいだけなんだ

 

 ตอบหน่อยได้ไหม ตอบฉันก่อน ว่าเธอคิดถึงฉัน toop noy dai mai toop chan goon waa thar kit thung chan
答えてくれるかい? 僕が恋しいと 先に答えてくれ


 อย่างที่ฉัน มันคิดถึง คอยเธอกลับมา yang thee chan man kit thung kooy thar ok lap maa *
僕が想っているみたいに 君が帰って来るのを待っているみたいに..
 
เพราะฉันคิดถึงเธออยู่ทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนแต่เช้า pro chan kit thung thar yuu tuk wan tang tee tung noon gee chao
何故なら 僕は毎日 朝起きてから君のことばかりを考えている

 

 หันหัวก็หันไปเจอรูปเรา บนหัวนอน han hua gor han pai jar ruup rao non hua noon
頭をひねってもベットの頭のところにある僕達の写真に出くわす

 

 เสียงวิทยุก็คอยเล่นเพลง ที่เธอชอบฟังกี่ครั้ง sieng witayu kooi len pleeng thee thar choop fang kii krang
ラジオの音は 君が好きで何度も聴いていた歌を奏で続ける

 

 ถึงฉันไม่ชอบก็ยังนั่งฟัง เพราะมันคิดถึงเธอ tung chan mai choop gor yang nang fang pro man kit thung thar
 僕はその歌は嫌いでも まだそれを聴いている 何故なら君が恋しいから

 

*repeat 2times
 
คอยเธอกลับมา ก็มันคิดถึงเธอ kooy thar glap maa gor man kit thung thar
君が帰って来るのを待っている 君がとても恋しい・・・


5.คิดถึงนะ(恋しい)

http://music.gmember.com/คิดถึงนะ...-เบิร์ด-ธงไชย,ชมพู่-อารยา/Song-1305560208

 

เหม่อมองท้องฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล้อยไป mumong thong faa gor hen mek loy kloy pai
ぼんやり空を眺めると 漂っていく雲が見える

 

 ใบไม้พริ้วไหว เมื่อลมพัดแผ่วเบา ก็เหงาตาม bai mai phrew wai mua lom pat pheau bao go gao taam
風がそよぐと木の葉が揺れ 何だか寂しくなる

 

 กลิ่นไอสายฝน ละอองพร่างพรม ชุ่มฉํ่า kling ai saay fon laoong phraang phrom chum cham
雨の匂いが拡散し潤う

 

 เธออยู่ที่ไหน จิตใจเผลอคิดตาม คิดถึงเธอ thar yuu thee nai jit jai phloe kit taam kit thung thar
 あなたはどこにいるの? つい考えてあなたのことが恋しくなる

 

*ฝนก็เทหัวใจ ก็เซ เหว่หว้านะเออ fon gor thee hua jai go see heuhaa na ooe
雨も心に降り注いで つい寂しくなる

 

 ฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอ รังแกคนเหงาทำไม faa fon gleng gan yaang nee samae rang gee kon gao tam mai
 雨空はいつも私をこんな風にさせる 寂しい人間をどうしていじめるの?

 

เมื่อความคิดถึง มาพร้อมกับฝน mua kwam kit thung maa prom gap fon
恋しい気持ちになる時は いつも雨

 

 ห่วงหาใครบางคน เมื่อฝนเป็นสาย huang haa krai bang kon mua fon pen saay
雨が降ってくると ある誰かを想う

 

 ไม่รู้เลยว่าเธอ ติดฝนอยู่ไหน mai ruu ley waa thar tit fon yuu nai
あなたがどこかで雨につかまっているかわからない

 

 จะเปียกฝนหรือเปล่า กังวลอยู่นะ ja piaek fon ru plao
 雨に濡れてないかしら 心配しているわよ

 

ฝากความคิดถึง กลับไปกับฝน faak kwam kit thung glap pai gab fon
雨に想いを託す

 

 ส่งถึงใครบางคน ให้เธอได้รู้ว่า sang thung krai bang kon hai thar dai ruu waa
ある誰かに・・あなたに知ってもらえるように

 

 ให้เธอรีบกลับมา อย่าลืมว่ามีคนห่วงใย hai thar reep glap maa yaa luum waa mii kon huang yai *
 あなたが早く帰ってくるように あなたを心配している人間がいるのをわすれないで

 

เกลียดกลัวฟ้าร้อง ยิ่งตอนที่ไม่มีเธออยู่ gliat glua faa roong ying toon nee mai mee thar yuu
雷は嫌い  あなたがいないときはなおさら

 

 ปิดตาป้องหู ไม่รู้ต้องซบใครเมื่อไร้เธอ pit taa poong huu mai ruu tong sop krai mua rai thar
目を閉じ 耳を塞ぐ あなたがいないと誰に寄り添えばいいかわからない

 

 *repeat 2times


6.โอ๊..โอ๊ย (オー オーイ)

http://music.gmember.com/โอ๊ะ...โอ๊ย-เบิร์ด-ธงไชย,Lula,นิว-จิ๋ว/Song-1300170506

 

ถูกบังคับและก็ขู่เสมอ ขู่ว่าฉันต้องระวังให้ดี tuuk bang khap le gor kuu samaa, kuu waa chan tong rawang hai dee
いつも強要されて脅されている 十分気をつけなさいと脅されている

 

 บอกว่าฉันนั้นต้องยอมทุกที อย่าได้เถียงเดี๋ยวจะเจอไม้ตาย book waa chan nan tong yoom tuk thee , yaa dai thieng diow ja jaa mai taai
 常に従うべきだと 歯向かうな でないと痛い目に遭うわよと

 

ถูกบังคับให้เอาอย่างคนนั้น บอกว่าฉันไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่ tuuk bangkap hai ao yaang kon nan, book waa chan mai perfect tao rai
あの彼みたいになれと強制されて 僕はちっともパーフェクトじゃないという

 

 บุคลิกก็ต้องเปลี่ยนเสียใหม่ ไม่อย่างงั้นฉันจะโดนแยกทาง buklit gor tong prieng sie mai, mai yaang gan chan ja doon yeek thaang
 人格もすっかり変えないといけない そうしないと僕は捨てられるという

 

*จะทิ้งไปกับคนนั้น จะทิ้งกันไปมีรักใหม่ ja thing pai gap gon nan, ja thing gan pai mee rak mai
捨ててあの彼と行ってしまう 捨てて新しい恋人を持つ

 

 ถ้าฉันเมินที่สั่งไว้ จะทิ้งไปไปกับคนอื่น ยื่นคำขาดแน่นอน thaa chan mun thee sang wai, ja thing pai pai gab kon eeng yuun kam kaat nee noon
  言うことをきかなければ 別れて他の人と言ってしまうと 最後通告に違いない

 

**โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ย น่ากลัวจังเลย ฉันต้องกลัว ฉันต้องกลัวหรือเปล่า o o o oy naa glua jang ley chan tong glua chan tong glua ru plao
ああ 怖い 怖がらないといけないかな?

 

 คิดทิ้งกันไป จะทิ้งกันหน้าตาเฉย kit thing gan pai ja thing gan naa taa chey
捨てようと考えて 平気な顔で捨てようと

 

 โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ย น่ากลัวจริงจริง ฉันจะตายฉันจะตายไหมเอ่ย o o o oy naa glua jing jing chan ja taay mai eei
ああ 本当に怖い 僕は死ぬ? 死ぬかな?

 

 สงสัยต้องลองให้รู้ไปเลยซักที song say tong loong hai ruu pai ley sak thee */**
 どうやら 一度試してみないといけない

 

(นิวจิว)ถ้าเธอทิ้งฉันคงป่วยเลยมั้ง ก็มีหวังฟ้าถล่มหรือไง (newjew)thaa thar thing chan kong puoi ley mang, gor mee wang faa tlom ruu gai
(ニウジウ)もしあなたが私を捨てたら 病気になってしまうかも 世界が壊れてしまうのを望むかどうか

 

 อนาคตมิต้องหมดหรือไร เนี่ยสงสัยไม่ได้เกิดแน่เลย anaakot mi tong mot ru rai nie songsai mai dai gart nee ley
  未来がないかどうか・・ でも絶対そんなこと起こらない

 

*repeat 2 times

 

 **repeat


7.เจ้าสาวที่กลัวฝน(雨を恐れるお嬢さん)

http://music.gmember.com/เจ้าสาวที่กลัวฝน-เบิร์ด-ธงไชย,ดา-เอ็นโดรฟิน/Song-1300000412

 

เหตุอันใด พอความรักเธอเริ่มต้น ชายทุกคน หลีกไกล het an dai phoo kwam rak thar ream ton chaay tuk kon leek glai
どうして君の愛が始まると 男の人全てが 遠ざかるのか?

 

 เหตุอันใด เธอเคย คิดดูหรือไม่ ใครล้อมกรอบตัวเอง het an dai ther kuy kit duu ru mai krai loom groop tua thar
どうしてか 君は考えたことがあるかい? 誰が自分を殻に閉じ込めているか?

 

 ตั้งข้อแม้ รักเสียมากมาย จะมีชายใดเป็นได้ดัง tang goo mee rak sie maak maay ja mee chaay dai pen dai dang
愛の条件がとても多すぎて それに叶うそんな男がいるかい?

 

 เช่นกฎเกณฑ์ เธอวางไว้ใครบ้าง จะมีทาง เป็นชายของเธอ chen godgen thar waang wai krai bang ja mee thaang pen chaay kong thar
規則のようにそれを設けて 誰が君の男性になれる道が持てるだろう?

 

 เธอเห็นใคร ไยถึงต้องหลอกตัวเอง thar hen krai yai tung tong look tua eeng
 君は誰を見ているの? どうして自分を偽らないといけないの?

 

ใจเธอเอง คิดกลัวทุกอย่าง jai thar eeng kit glua tuk yaang
君自身の心が全てを恐れている

 

 บางครั้งเธอ เต็มใจ แต่กลัว baang krang thar tem jai dee glua
時には君は喜んでしようとしても 怖がってしまう

 

 เปรียบเธอเป็น คนกลัว ฝนที่เย็นฉ่ำ plieb thar pen kon glua fon thee yen cham
君は冷たく潤いを与えてくれる雨さえも恐れる人みたいだ

 

 กลัวฝนทำ เธอเปียกปอนไป glua fon tam thar pieak poon pai
 雨が君をずぶ濡れにするのを恐れている

 

*หากเธอคิด พบรักที่ชื่นฉ่ำ อย่ามัวทำ ตัวเองมืดมน haak thar kit pob rak thee chun cham
yaa mua tam tua eeng mutmon
もし 君が幸せな愛に出逢おうと思うなら 悲観的になってばかりいないで

 

 อย่ากลัวฝน เพราะฝน นั้นเย็นฉ่ำ อย่ามัวทำ yaa glua fon pro fon nan yen cham yaa mua tam
雨を恐れないで あの雨は冷たくて潤いを与えてくれるから
 
 ตามความคิดเดิม ลองคิดดู ลองหาทางสู้กับฝน taam kuwan kit derm long kit duu loong haa thaang suu gap fon
今までの考えに固執しないで 考えてみて 雨と戦う道を探してみて

 

 ท้องฟ้าใส ยามฝนซา เปียกปอนกันมา กลับแห้งไป thong faa sai yaam fon saa piek poon gan maa glap heng pai
雨が上がった時の空は美しい ずぶ濡れになっても いずれは乾くさ

 

 ความรักนั้น ต้องมั่นใจ ฝากใจให้รักชักนำ kwam rak nan tong man jai faak jai hai rak chak nam *
愛に自信を持とう 心を愛が導くままに預けよう

 

*repeat....
 


8.เธอยัง.. (君はまだ・・)

http://music.gmember.com/เธอยัง...-เบิร์ด-ธงไชย,นิว-จิ๋ว/Song-1304747912

 

ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ chan yang pen kon thee rak ther mot jai
僕はまだ君を心の全てで愛する人間のまま

 

 ฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไป chan yang dai dee kit thung ther ruai pai
僕はまだ君をずっと思い続けてばかりいる

 

 ฉันยังดูรูปถ่ายที่เราชิดใกล้อยู่ทุกวัน chan yang duu ruup taay thee rao chit glai yuu tuk wan
 僕はまだ僕らが毎日寄り添っていた写真を見ている

 

ฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมา chan yang roo kooy hai ther nan klap maa
僕はまだ君が帰って来るのを待っている

 

 ฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวัน chan yang gaa pathithin tuk kuen wan
僕はまだ毎日カレンダーに線を引いて消している

 

 เพราะคำเดียว ระยะทาง pro kam diow ra ya thang
距離という 

 

 ที่มาขวางกั้นเราไว้ thee maa kwaang gan rao wai
 僕らを隔てる一つの言葉のせいで

 

*ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย dai dee kit leeo gor son sai
想いつつも疑ってばかり

 

 อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ yuu trong nan thar pen yang rai go mai ruu
君はそこにいて どうしているかもわからない

 

 ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดู faak pleng nee hai pai taam thar duu
君に訊ねてもらえるようこの歌を贈るよ

 

 อยากจะรู้ในความเป็นไป yaak ja ruu nai kuwam pen pai
 君の様子を知りたい

 

เธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีรึเปล่า thar yang kit thung chan tuk naathee ru plao
君はまだ僕をいつも想っていてくれるだろうか?

 

 เธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่ thar yang jam ruang rao nai wan waan dai ru mai
君はまだ昔の僕らのことを覚えていてくれるだろうか?

 

 เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียว ยังรอฉันแค่คนเดียว thar yang mee jai hai chan kon diow yang roo chan kee kon diow
君はまだ僕ひとりだけを愛してくれている? まだ僕一人だけを待っていてくれている?

 

 เธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม thar yang kong pen muan dearm yuu chai mai
君はまだ以前のままだろう?

 

 ช่วยบอกให้รู้ที chuoi book hai ruu thee
僕に教えてくれ *
 
ฉันกลัวใครทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไป chan glua krai tam hai thar nan plien pai
僕は誰かが君を変えてしまうのが怖い

 

 ฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมาย chan glua sing thee mai nee noon maak maay
僕はたくさんの不確かなことが怖い

 

 ฉันกลัวคำว่าเสียใจ เธอรอฉันได้ใช่ไหม chan glua kam waa sie jai thar roo chan dai chai mai
僕は 哀しむのが怖い 君は僕を待てるだろう?
 
* repeat 2times


9.ปราสาททราย(砂の城)

http://music.gmember.com/ปราสาททราย-เบิร์ด-ธงไชย,Lula/Song-1300052920

 

กว่าจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ มากอง ก่อปราสาทสักหลัง gwaa ja ruom jit jai gep sraay swai swai maa goong goo praasa sak lang
気持ちを込めて 綺麗な砂をたくさん集めて城を作ろうと


 ก่อกำแพงประตู ก่อสะพานสร้างเป็นทาง ทำให้เป็นดังฝัน go gampeeng pratuu goo saphaan pen thaang tam hai pen dang fan
壁と扉を作り 道として橋を作り 夢の通りに作ろうとしていた


 ก่อนที่ฉันจะได้เห็นทุกอย่าง อย่างที่ฝันที่ฉันทุ่มเท goon thee chan ja dai hen tuk yang yang thee fan thee chan tum thee
僕が打ちこんでいた夢のように 全てが見られる前に


 น้ำทะเลก็สาดเข้ามา ไม่เหลืออะไรเลย แหลกสลายลงไปกับตา nam talee gor saad kao maa mai lua arai ley leek slaay long pai gap taa
海水が打ち寄せ 全てなくなった 目の前から無残に壊れてしまった


 เหลือเพียงทรายที่ว่างเปล่า กับน้ำทะเลเท่านั้น lua phieng sraay thee waang plaao gap nam talee tao nan
海水と何もない砂が残るだけ


 ไม่เหลืออะไรเลย จากที่เคยมีความใฝ่ฝัน mai lua arai ley jaak thee kui mee kwam fan
夢をもっていた時から 何も残らなくなった

 

 ไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือนเดิม rai gam lang ja sraang mai hai muan daem
前と同じように新たに造る気力もない

 

 ทีละเล็กละน้อย ที่คอยสะสมความดี มีให้เธอเท่านั้น thee la lek la noy thee kuy som kwam dee mee hai thar tao nan
少しずつ 君だけへのいいことを蓄積していたのに

 

 ก่อเป็นความเข้าใจ แต่งเติมความหมายด้วยกัน goo pen kwam kao jai teeng tem kwam maay duoi gan
互いへの理解を深めるために作った

 

 คอยถึงวันที่หวัง ก่อนที่ฉันจะได้พบความสุข อย่างที่ฉันฝันไว้ทุกวัน kooy thung wan thee wang
goon thee chan ja dai pop kwam suk yang thee chan fan wai tuk wan
そうなれる日を待っていた 僕が毎日夢見たように幸せになれる前に

 

 เธอก็พลันมาจากฉันไป ไม่เหลืออะไรเลย ther go plan maa jaak chan pai mai lua arai ley
 君は 突然僕から去ってしまった もうなにも残っていない

 

(ไม่เหลืออะไรเลย) แหลกสลายลงไปกับตา (mai lua arai ley) leek slaay long pai gap taa
(何もない) 目の前から崩壊してしまった

 

 เหลือเพียงใจที่ว่างเปล่า กับฉันคนเดียวเท่านั้น lua phieng jai thee waang plao gap chan kon dieo tao nan
空虚な心と自分独りが残っているだけ
 
*จะเอาแรงพลังจากไหนไว้เติมแต่งฝัน ja ao reeng plang jaak nai wai tem teeng fan
夢を作る力を何処から得ればいい?

 

 จะเอาวันและคืนจากไหนให้พอทำใจ ไม่เหลืออะไรเลย ja ao wan le kun jaak nai hai phoo tam jai mai lua arai ley
気持ちを立て直すために どこから日常を持ってくればいい? もう何も残っていない

 

 จากที่เคยมีความใฝ่ฝัน ไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือนเดิม jaak thee kui mee kwam fai fan rai gamlang ja sraang mai hai muan deam
夢を持っていた時から 元のように夢を作りなおす力もない

 

 จะเอาแรงพลังจากไหน ไว้เติมแต่งฝัน ja ao reeng lang jaak nai wai term teeng fan
夢を作る力をどこから得ればいい?

 

 จะเอาวันและคืนจากไหน ให้พอทำใจ ไม่เหลืออะไรเลย ja ao wan le kuen jaak nai hai phoo tam jai mai lua arai ley
心を整えるための日々をどこから持ってくればいい? もう何も残っていないのに・・*

 

*repeat


10.ฝุ่น(塵)

http://music.gmember.com/ฝุ่น-เบิร์ด-ธงไชย,นิว-จิ๋ว/Song-1301706110

 

คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว kam waa rak man glay pen fun pai leeo
愛という言葉は 塵に変わってしまった

 

 อะไรที่หวัง ก็พังไปตั้งนานแล้ว arai thee wang gor pan pai tang naan leeo
望み全てが 崩れて久しい

 

 แต่ชีวิตไม่รู้ทำไม มันยังคงค้างคาใจ dee chiwit mai ruu tam mai man yang kong kaang kaa jai
でも どうしてだろう まだ心にひっかかっている

 

 ไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำ mai mee wan dai thee chan mai jod jam
 忘れた日はない

 

ก็คำว่ารักยังจำได้อยู่เสมอ go kam waa rak yang jam dai yuu samaa
愛の言葉はまだずっと覚えている

 

 หลับตาทุกครั้งยังเจอเธออยู่ตรงนี้ lap taa tuk krang yang jae thar yuu trong nee
目を閉じても ここにいる君がいつも見える

 

 ความเข้มแข็งที่ฉันเข้าใจ อ่อนแอลงทุกนาที kwam kem keeng chan kao jai oon ee long tuk nathee
知る限りの僕の強ささえも 脆く弱まって

 

 อยู่ดีๆ ใจก็ร้องไห้อีกครั้ง yuu dee dee jai go rong hai iik krang
 迂闊にも また泣いてしまう

 

*ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินมั้ย yang kit thung thar lua garn dai yin mai
君がまだとても恋しい 聞こえるかい?

 

 เธอยังอยู่ในหัวใจ ของฉัน thar yang yuu nai hua jai kong chan
君はまだ僕の心の中にいる

 

 ข่มตานอนทุกคืน ยังฝันยังเห็นว่าเรารักกัน kom taa noon tuk khuen yang fan yang hen waa rak kan
毎晩眠ろうとしても まだ夢を見る 僕達が愛し合っているのがまだ見える

 

 เธออยู่ที่ไหน คิดถึงเธอ thar yuu thee nai kit thung thar
君はどこにいるんだい? 君がとても恋しい

 

 ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์เจอ จบแล้วก็เข้าใจ chaat nee mai mii sit jar jop leeo go kao jai *
今世ではもう会えることはない 終わってしまったこともわかっている

 

 แต่จะให้ทำยังไง เมื่อในหัวใจยังจดจำ dee ja hai tam yang gai mua nai hua jai yang jod jam
 でも 君をまだ忘れられない時 どうしたらいいんだ?

 

คำว่ารักยังพอให้ต่อชีวิต kam waa rak yang phoo hai too chiwit 
愛しているというあの言葉は なんとかまだ僕を生き続けさせてくれる

 

 ยังทำให้คิดถึงวันเก่าๆ เหล่านั้น yang tam hai kit thung wan gao gao lao nan
まだあの昔を懐かしく思い出させてくれる

 

 ได้แต่หวังลึกๆ ในใจ จะมีบ้างไหมสักวัน dai dee wang luk luk nai jai ja mee bang mai sak wan
心の奥で願うしかできない いつの日かあるだろうか


 สิ่งที่ดีๆ เหล่านั้นจะกลับมา sing thee dee dee lao nan ja glap maa
 あの幸せが 戻って来ることが・・

 

*repeat

 

 แต่จะให้ทำยังไง เมื่อในหัวใจมีแต่เธอ dee ja hai tam yang gai mua nai hua jai mee dee thar
でも 僕の心には君しかないのに どうしろというんだ・・


11.ไม่กล้าบอกเธอ(君に告げる勇気がない)

http://music.gmember.com/ไม่กล้าบอกเธอ-เบิร์ด-ธงไชย,ดา-เอ็นโดรฟิน/Song-1300305809

 

คิดตรึกตรองอยู่นานkit truek trong yuu naan
ずっと心の中で考えている

 

อยากกระซิบเธอด้วยคำพูดหนึ่งyaak kra sip ter duai kam phuut nung
君に一つの言葉を囁きたくて

 

ที่มันซ่านมันซึ้งอยู่ในหัวใจtii man saan man sung yuu nai hua jai
心の中に溢れてくる言葉を

 

ได้แต่รอแต่รอ แล้วอีกเมื่อไร dai dee roo dee roo leeo iik mua rai
ずっと待っているしかできなくて それなのに さらに あとどれくらい待つんだ?

 

โปรดเถอะใจ โปรดจงได้เอ่ยคำproot ter jai proot jong dai ei kam
どうか 心よ お願いだから その言葉を口にさせて

* จะบอกว่ารัก เธอจะซึ้งหรือเปล่าja book waa rak ter ja sung ru plaao
愛している、と言ったら 君は感激するだろうか?

 

อยากเอ่ยเรื่องราว ที่มันยังคั่งค้างใจ yaak ei rueng raau tii man yang kang kaang jai
まだ心に溜まっているいろんな話がしたいんだ

 

ถ้าบอกกับเธอ เธอจะรักหรือไม่ taa book kap ter ter ja rak ru mai
もし君に言ったら 君は僕を愛してくれるかい?

 

ได้แต่ถอนใจ เก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอ dai dee toon jai gep ao wai mai klaa book ter
ため息だけしかできずに それをしまっていて 君に言う勇気がない

 

เพียงแค่คำๆนี้ phieng kee kam kam nii
このたったひとつの言葉だけなのに

 

ยากเย็นเหลือเกินให้เธอได้รู้ yaak yen rer gaan hai ter dai ruu
君にわかってもらうのはなんて難しいんだろう

 

เมื่อลองคิดดู ก็อยู่เพียงแค่ใจ mua loong kit duu go yuu phieng kee jai
考えてみようとしても 思うだけ

 

ได้แต่รอแต่รอ แล้วอีกเมื่อไร dai tee roo dee roo leeo iik mua rai
ずっと待つしかできなくて さらに あとどれくらい待つんだ?

 

โปรดเถอะใจ โปรดจงได้เอ่ยคำproot te jai proot jong dai ai kam
どうか 心よ お願いだから その言葉を口にさせて

 

*repeat

 

แสนจะทนทรมาน

seen ja ton tramaan
苦痛に耐えるみたいに


วอนให้ฝันช่วยบันดาลภายในใจ

woon jai fan chuai ban daan phaai nai jai
夢が 心の中のことを助けてくれるのを懇願する


ให้ตัวฉันมีกำลังจะพูดไป

hai tua chan mii gamlang ja phuut pai
僕が言おうとしていることを

 

เอ่ยความในจากใจนี้

ei kwam nai jaak jai nii
この心から 口にさせてくれるのを

 

รักเพียงเธอมายาวนาน

rak phieng ter maa yaao naan
ずっと長い間 君だけを愛している


พอจะบอกมันสั่นสะท้านทุกที

phoo ja book man san sataan tuk tii
そう言おうとするといつも震えてしまう

 

โอ้คนดีใจดวงนี้มีแต่เธอ

oh kon dii jai duang nii mii dee ter
ああ 愛する人 この心には君しかいないんだ

 

*repeat

 

ได้แต่ถามใจ ว่าเมื่อไร dai dee taam jai waa mua rai 

心に 訊ねるしかできない いつ・・?

 
จะกล้าบอกเธอ

ja klaa book ter
君に言う勇気が持てるのは・・と