1.อโรคยา ปรมาลาภา(アロカヤパラマラパー)

อโรคยา ปรมาลาภา

  arokayaa pramalapa 

アロカヤー パラマラパー  

 

อโรคยา ปรมาลาภา  

arokaya pramalapa  

アロカヤー パラマラパー  

 

อโรคยา ปรมาลาภา  

arokaya pramalapa  

アロカヤー パラマラパー 

 

อโรคยา ปรมาลาภา 

arokaya pramalapa  

アロカヤー パラマラパー

 

เจ็บป่วยจงจาง เราสบายกายา  

jep puou jong jaang rao sabay kayaa  

怪我も病気もよくなり元気になるよ

 

 

สุขขะ พละ เราอโรคยา  

sukka pla rao arokaya  

元気元気の僕達無病薬 

 

ให้ตัวไม่ร้อนไม่ต้องมานั่งกินยา  

hai tua mai roon mai tong maa nang kin yaa 

熱もなくなり 薬も必要なくなるよ 

 

ให้มีอายุ วัฒนะ กันดีกว่า  

hai mii aayu watna kan dii kwaa  

長寿繁栄でいきましょう  

 

ให้ใจสดใส ให้เธอกับฉัน รักกันทุกเวลา  

hai hai sot sai hai ther kap chan rak kan tuk welaa  

気分爽快 僕とあなたをいつも愛しあわせましょう 

 

รักเป็นยารักษาหัวใจ 

rak pen yaa rak saa hua jai

愛は心の癒し薬  

 

ขอให้มียาหยี ขอให้มียาใจ 

koo hai mii yaayii koo hai mii yaa jai  

恋人ができますように 心の薬ができますように  

 

ไม่มียาที่ไหน จะสู้ยาไทย  

mai mii yaa thii nai ja suu yaa thai 

他の薬はない タイの薬に敵う薬


2.อโรคาและคูมิน(アロカとクーミン)

คูมินๆๆๆ  

kumin kumin..

クーミン クーミン・・ 

 

ข้าเองปกครองทั้งฝากฟ้า

kaa eeng pok kroong tang faak faa

俺は天を支配する者  

 

ข้าเองปกครองทั้งแผ่นดิน 

kaa eeng pok krong tang pheen din

俺は地を支配する者  

 

ทุกคนก็เป็นแค่ก้อนหิน 

tuk kon go pen gee koon hin

全ての民は単なる石ころ 

 

คูมินจะนำพวกเจ้าไป 

kumin hja nam puok jao pai

クーミンがお前らを導く  

 

คูมินๆๆๆ  

kumin kumin..

クーミン クーミン・・  

 

ไม่มีใครต้องเหนื่อยสมอง 

mai mii krai tong nuoi somong

頭を使って疲れるものは誰もいない 

 

ไม่ต้อง ไม่ต้อง ปล่อยให้ข้าคิดแทน 

mai tong mai tong plooi hai kaa kit teen

必要ない その必要はない 俺に代わりに考えさせていろ 

 

จะขออาสาเป็นคนลำบากคอยวางแผน 

ja koo aasaa pen kon lambaak kooi waang pheen

苦悩から開放されたい者よ

 

สมองทุกคนข้าล้างให้เอง 

somong tuk kon kaa laang hai eeng

俺が洗脳してやる 

 

ท่านสั่งเราทำ ท่านนำเราตาม 

taang san rao tam taan nam rao taam

ご主人の命令 私達は従う ・・ 

 

ข้าบอกให้ไป 

kaa book hai pai

俺が 行け! といえば

 

ข้าก็จะไป 

kaa go ja pai

私達は 行く

 

ข้าบอกให้มา 

kaa book hai maa

俺が 来い! といえば

 

ข้าก็จะมา

kaa go ja maa

私達は 来る

 

ข้าบอกว่าถูกคือผิดคือผิด

kaa book waa tuuk kuu pit kuu pit

俺が 正しいことを間違いと言えば それは間違い

 

 คือผิดคือผิด 

kuu pit kuu pit

間違い すなわち間違い 間違い 間違い

  

ข้าบอกให้เจ้าไปตาย

kaa book hai jao pai taai

俺が 死ね!といえば 

 

พวกเรา เฮ้ย! ไปตาย

puok rao hey pai taai

私達は ああ、死ぬ 

 

ยัง

yaang

まだある! 

 

นี่คือพลังในตัวยาของข้า 

nii kuu plang nai tua yaa kong kaa

これが俺の薬の効力 

 

ยาที่คุมไม่ให้ใครออกไปนอกทาง 

yaa tii kum mai hai krai ook pai nook taang

薬は門外不出として 管理されている 

 

ยาข้าสั่งให้ผู้คนทำตาม

yaa kaa sang hai puukon tam taam

薬は 民を従わせるためのもの

 

ไม่อาจจะคิด ไม่อาจจะนึก ไม่อาจจะรักทั้งนั้น 

mai aatja kit mai aatja nuk mai aatja rak tang nan

たぶん考えない たぶん想い出さない たぶん何も愛さない 

 

อโรคาๆๆๆ 

Aroka Aroka..

アロカ・・・ 

 

อโรค ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว

Aroka mai tamadaa yuu leeo

アロカは 「普通」ではないに決まっている

 

ต้องยิ่งใหญ่ต้องดีต้องเด่น 

tong ying yai tong dii tong den

偉大で 優秀で 卓越していなければならない

 

ไม่สนใจใครจะเหนื่อยจะลำเค็ญ 

mai son jai krai ja nuoi ja lamkeen

他人の苦悶などに関心はない 

 

เพราะเราจะเป็นจอมยาแห่งจักรวาล 

pro rao ja pen jomyaa heeng jak ruan

何故なら この世で最高の薬剤師になるからだ 

 

ถ้าธรรมดาอย่ามาให้เห็น 

tamadaa yaa maa hai hen

「普通」のものなど 見せるんじゃない

 

ไม่ดีไม่เด่น อย่าเอามาดีกว่า 

mai dii mai den yaa ao maa dii kwaa

優れていないもの 卓越していないものは 持ちこまなくていい 

 

ไม่อยากจะมองให้เสียสายตา 

mai yaak ja moong hai sie saay taa

目を向けたくもな

 

ก็เราจะเป็นจอมยาแห่งจักรวาล 

go rao ja pen jomyaa heeng jok ruan

何故なら この世で最高の薬剤師になるからだ

 

จอมยาแห่งจอมยา 

jomyaa heeng joomyaa

最高の薬剤師 

 

อโรคาอยู่เหนือใคร ใคร 

Aroka yuu nua krai krai

アロカは誰をもの 上に立つ

 

โลกเอยเจ้าช่างเล็กเกินไป 

look ei jao chaang lek gaan pai

お前たちの世界の何と小さなものよ 

 

ถ้าเปรียบกับสิ่งที่เราสร้างสรร 

thaa priep sing tii rao sraangsan

俺が創ったこれと比べてみれば 

 

ถ้าธรรมดาอย่ามาให้เห็น

tamadaa yaa maa hai hen

「普通」のものなど 見せるんじゃない 

 

ไม่ดีไม่เด่นอย่าเอามาดีกว่า 

mai dii mai den yaa ao maa dii kwaa

優れていないもの 卓越していないものは 持ちこまなくていい  

 

ไม่อยากจะให้เสียน้ำตา

mai yaak ja hai sie nam taa

涙を流してやるようなこともしたくない 

 

ก็เพราะเราเป็นจอมยาแห่งจักรวาล 

go pro pen joomyaa heeng jak ruan

何故なら 俺はこの世で最高の薬剤師になるだけなのだ

 

สายตามองตรง 

saai taa moong trong

真っ直ぐ見ろ

 

ไม่ซ้ายไม่ขวา

mai saai mai kwaa

左も右も見るな

 

ไม่พูดไม่จา 

mai phuut mai jaa

しゃべるな 話すな 

 

ไม่คิดอะไร

mai kit arai

何も考えるな 

 

ไม่พูดอย่างอื่น

mai phuut yaang uun

余計なことをしゃべるな

 

ไม่ทำอย่างอื่น 

mai tam yaang uun

余計なことをするな

 

ไม่ขัด ไม่ขืน ไม่ต้องคิดอะไร 

mai kat mai kun mai tong kit arai

逆らうな 歯向かうな 何も考える必要はない

 

ไม่มีใครต้องเหนื่อยสมอง 

mai mii krai tong nuoi somoong

頭を使って疲れる者は誰もいない 

 

ต้องยิ่งใหญ่ต้องดีต้องเด่น 

tong ying yai tong dii tong den

偉大で 優秀で 卓越していなければ 

 

สมองทุกคนข้าล้างให้เอง 

somoong tuk kon kaa laang hai eeng

俺が皆を洗脳する

 

ก็เราจะเป็นจอมยาแห่งจักรวาล 

go rao ja pen joomyaa heng jak ruan

何故なら この世で最高の薬剤師だからだ

 

* ไม่มีใครต้องเหนื่อยสมอง 

mai mii krai tong nuoi somoong

頭を使って疲れる者は誰もいない

 

ถ้าธรรมดาอย่ามาให้เห็น 

tamadaa yaa maa hai hen

「普通」のものなど 見せるんじゃない 

 

ไม่ต้องไม่ต้องให้ข้าคิดแทน 

mai tong mai tong hai kaa kit teen

必要ない その必要はない 俺が代わりに考えてやる 

 

ไม่ดีไม่เด่นอย่าเอามาดีกว่า 

mai dii den yaa ao maa dii kwaa

優れてない 卓越してないものは 持ってこない方がいいぞ 

 

จะขออาสาเป็นคนลำบากคอยวางแผน 

ja koo aasaa pen kon lambaak kooi waang pheen

苦悩から解放されたい者よ 

 

ไม่อยากจะมองให้เสียสายตา

mai yaak ja moong hai sie saai taa

目を向けたくもない 

 

สมองทุกคนข้าล้างให้เอง 

somoong tuk kon kaa laang hai eeng

皆を洗脳してやろう 

 

ก็เราจะเป็นจอมยาแห่งจักรวาล 

go pro ja pen joomyaa heeng jak rua

何故なら 我らこそこの世で最高の薬剤師だからだ

 

*repeat